எந்த விஷயம் உங்களை வியக்க வைக்கிறது? (Tamil Motivation)

நமக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகள் தான் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்னும் கூற்று, என்னை அதிகமாக வியக்க வைக்கிறது. சமீபத்தில் ETERNALS என்ற ஓர் ஆங்கிலத் திரைப்படம் பார்த்தேன். சொல்லும் அளவுக்கு திரைப்படம் நன்றாக...

Important Life lesson Should Everyone Know in 2022.

நாம் செய்யும் வேலை எதுவாக இருந்தாலும், அதில் நாம் நிறைவாய் உணர்ந்தால், யார் சொல்லையும் காதுகொடுத்துக் கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை… இந்த ஒரு விஷயத்தை பல தருணங்களில் நான் என் வாழ்வில் அனுபவித்துள்ளேன். குறிப்பாகக்...